Jane Mättik tervituskõnet pidamas Foto: Keidi Tamm

Möödunud aasta viimane infopäev toimus 26.11.2021 Märjal saalis ja paralleelselt ka veebis. Infopäeva oli pikk, infoküllas ja esines mitmeid erineva taustaga inimesi.

Päeva esimeseks esinejaks ja ka infopäeva koordinaatoriks oli ELKS juhatuse esimees Jane Mättik, kes andis ülevaate seltsi juhatuse tegevustest, ÜPP strateegiakava lihaveistega seotud meetmetest ja rääkis ka hetkeolukorras lihaveise sektoris.

Järgnevalt andis Tõnu Põlluäär ülevaate viimase aja lihaveiste aretusega seonduvast nii EPJ kui Interbeef andmetel.

Jane Mättik ja kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige Tarmo Lääne

Lihaveiste müügiturust andsid ülevaate erinevate kokkuostuga tegelevate ettevõttete tegevjuhid. Rando Treimuth Eesti Lihaveisekasvatajate ühistust, Tõnis Notton Liivimaa Lihasaaduste Wabrikust ja Janek Mustmaa Baltic Viancost. Tanel-Taavi Bulitko andis põhjaliku ülevaate ETKÜ müügivõimalustest. Farm-IN esindaja Andres Pallon rääkis tarvikute turul toimuvast. Tutvustati põhjalikult Kindlustusühistu ÜKS tegevusi ja võimalusi juhatuse liikme Tarmo Lääne poolt. Lõpetuseks tutvustasid Sirli Pehme ja Silja Kana Lihafoor projekti tulemusi.

Infopäeva tagasiside küsitluses toodi välja, et tulevastel infopäevadel võiks rääkida rohepöördest ja tihedamalt hoida kursis müügituru olukorraga.