Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi koduleht  sai oma  on praeguse näo 6. märtsil 2012. Seega 1. sünnipäev ja nagu ühel korralikul jõudluskontrollis oleval noorloomal, saab võtta aastakaalu – ligi 7000 külastajat aastaga ja kokku üle 14 000 külastuse. Ööpäevane juurdekasv on pidevalt paranenud, kui esimese kuue kuu jooksul oli külastajaid päeva keskmiselt 20-30, siis viimastel kuudel 40-50 inimest, mõnel päeval  isegi üle saja.

Teeb rõõmu, et leht on internetist üles leitud ja omaks võetud.

Oleme vahendanud ostu-müügi-õppepäevade infot, tasapisi toimetanud infomaterjale, jõudumööda lisanud huvitavaid viiteid.

Jääme jätkuvalt ootama kaastöid nii sõnas kui pildis, viitesoovitusi ja kommentaare!

Lugupidamisega,
ELKS kodulehe toimetus