Seekordne Eesti Lihaveisekasvatajate suveseminar ja üldkoosolek said peetud 6. – 7. juunil 2013. a. Cantervilla lossis ehk Pikajärve mõisas Põlvamaal ja Sänna Kogumiskeskuses.

Seminari  avasõnad ütles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko, millele järgnes Vahur Tõnissoo ülevaade Farm In tegevusest. Põhjaliku ülevaate lihaveiste jõudluskontrolli tulemustest andis ETKÜ Tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär (Ettekannet vaata siit). Ivo Wegmanni (Šveits) ettekanne käsitles  Baltic Grassland Beef projekti – edukat koostööd Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. Janek Mustmaa (Estonian-ACB-Vianco) ülevaade käsitles lihaveiste realiseerimist BGB projekti kaudu ja Rakvere Lihakombinaati. Päeva põhiettekandega  „Lihaveisekasvatuse kolm olulist faktorit Taani kogemuste põhjal“ esines Mads Holm Danielsen (Taani). Enne lõunapausile minekut jagati auhindu ja tänukirju seltsi kodulehe fotokonkursist osavõtjatele (fotokonkursi tulemused). Peale lõunat jätkas Mads Holm Danielsen oma loenguga. Oma  karjääri alustas ta farmis töötades, millele järgnesid erinevad ametid loomakasvatuse valdkonnas. Ta on töötanud   DLG-s, Viking Genetic-i nõustajana ja ettevõttes  BoviDenmark, kus tema vastutusalaks oli  tõuloomade vahendamine Euroopa maadesse. Aprillis 2013 lõi Mads oma ettevõtte, mis tegeleb veisekasvatuse nõustamisega alates  farmitöö korraldusest kuni  loomade ostu ja müügini.

Ettekannet kuulamas

Peale seminari toimus ELKS üldkoosolek, kus kuulati seltsi juhatuse esimehe aruannet 2012. aaasta tegevuse kohta ning revidendi aruannet ning peale läbiarutamist kinnitati ka mõlemad aruanded.

 

7. juuni päevakava algas kogunemisega  Estonian-ACB-Vianco Sänna Kogumiskeskuses, kus sai tutvuda näitusmüügile tulevate loomadega ning kellest ligi pooled said  päeva lõpuks uue omaniku. Samas oli võimalus näha Armon Fliri (Šveits) praktilist õpetust loomadega ümberkäimisel, köiega harjutamisel, fikseerimisel.  Üritusele Sännas olid tulnud ka mitmed lihaveisekasvatajad Lätist ja Leedust, kes on seotud Baltic Grassland Beef projektiga.

Armon Fliri (Šveits) praktilist õpetust jagamas

Suvepäevadest võttis osa kokku üle saja seltsi liikme ja külalise. Päevad olid tegusad, nii et paadiga või vesijalgrattaga Pikajärvele sõitma jõudsid vähesed.

Mõned pildid üritusest  www.lihaveis.ee/galerii

 

Aeg lendab väga kiiresti. Juba üle nädala on möödas nendest toredatest päevadest Põlvamaal. Ilmaga meil vedas ja kõigile jätkus pikaks õhtuks ja ka veel järgmiseks päevaks maitsvat veiseliha.

Tänan kõiki seltsi koostööpartnereid ja teisi abilisi, kes nende kahe päeva edukaks kordaminekuks nii nõuga kui jõuga kaasa aitasid.

Edukat  talvesöödavarumise hooaega!

Aldo Vaan
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi
juhatuse esimees