Palume kindlasti osa võtta!
Lugupeetud lihaveisekasvatajad!

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolek toimub 12.04.2012.a.
algusega kell 11.00
Raplamaal Keavas, ETKÜ saalis.

Koosoleku läbiviimiseks on väga vajalik enamuse liikmete kohalolek. Kui
kellelgi pole võimalik koosolekust osa võtta, siis palun volitage teist
ELKS liiget ennast esindama sellel koosolekul. Volituse vormi leiad siit.

Koosoleku päevakord:

10.30-11.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
1. 11.00-11.15 Avasõnad. Üldkoosoleku rakendamine
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni  valimine
ELKS   juhatuse esimees  Aldo Vaan
2. 11.15-12.00 Projekti „Baltic Grassland Beef“  tutvustus Hans Ziswiler Šveits,Vianco
Siim Suitsmart. Estonian ACB Vianco
3. 12.00-12.20 ELKS-i juhatuse   2011.a. tegevuse ja majandusaasta aruanne Aldo Vaan
4. 12.20-12.30 Revidendi aruanne ELKS-i  revident Krista Lepik
5. 12.30-12.35 Seltsi  juhatuse 2011.a. tegevuse ja majandusaasta aruande ning  revidendi aruande kinnitamine
6. 12.35-12.45 ELKS-i  uute auliikmete  valimine ja kinnitamine Aldo Vaan
7. 12.45-13.15 Põllumajanduse otsetoetuste tänapäev ja tulevik EV PM Veronika Valner-Kranich
13.15-13.45 Lõuna
8. 13.45-14.00 Piirkondade kiirkoosolekud piirkonna esindaja valimiseks ELKS-i juhatusse
9. 14.00-14.40 ELKS-i uue juhatuse valimine.Kandidaatide ülesseadmine, tutvustus ja hääletus.
10. 14.40-15.10 Tulundusühistu „Farm IN“ tegevuse tutvustus TÜ “Farm IN“  tegevjuht Vahur  Tõnissoo
11. 15.10-15.15 ELKS-i  uue juhatuse kinnitamine
12. 15.15-15.25 Seltsi  revidendi  määramine. Kandidaatide ülesseadmine, tutvustus ja  hääletus
13. 15.25-15.45 Muudatusettepanekud seltsi põhikirjas Juhatuse liigeKalev Raudsepp
15.45-16.00 Kohvipaus
14. 16.00-16.20 ELKS-i  põhikirja  muudatuste hääletus ja uue põhikirja kinnitamine
15. 16.20-16.40 Vaba mikrofon.  Sõnavõtud
16.40 Koosoleku lõpetamine