Eelmisel nädalal 26.märtsil Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolekul osales koos volitustega kokku 147 liiget 347-st. See teeb 42 % seltsi liikmete üldarvust, seega kvooruminõue oli täidetud ning juhatuse 2013. a. tegevuse ja majandusaasta aruanne ning revidendi aruanne said kinnitatud.
Päevakavaga on kõik eelnevalt tuttavad, kel meelest läinud saab järele vaadata, millest räägiti http://lihaveis.ee/seltsist/info-liikmetele

Sarnaste teemadega ettekannetega Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatelt saab tutvuda: http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/teabepaevade-ettekanded#.Uzchwfl_vh5

Mõned mõtted koosolekult, mis veel kõlama jäid:

Tõnu Põlluäär rõhutas oma ettekandes

– kvaliteedi küsimust SEUROP % silmas pidades ja suurt diferentsi ühevanuste veiste realiseerimiskaalude vahel.

– pullide kasutamine karjades: kindlasti 100% ühte tõugu pull, tõuraamatusse kantud, koormus maksimaalselt „30 pruuti“.

– jõudluskontrollis osalejatele palve sündmuste registreerimise kiiremat sisestamist andmebaasi ja andmebaasi korrashoidu (noorloomade väljaminekute teavitamine).

Seltsi kodulehe toimetaja Reet Pikkmets kutsus üles kõiki lihaveisekasvatajaid põnevaid fotosid saatma fotokonkursile „Pildista lihaveist!“   http://lihaveis.ee/fotokonkurss

Ilmar Kallas andis teada, et Seltsi poolt korraldatavale Taani reisile on veel vabu kohti. Registreeruge!

Järgmine seltsi rahva suur ühiskogunemine toimub suvepäevadel 5.-6. juunil, aga kindlasti on paljud lihaveisekasvatajad oma kalendritesse kirjutanud veel enne suve toimuvad pullioksjonid, Maamessi ja Luige Maaelu Näituslaada.

 

Täname kõiki, kes Keavas üldkoosolekust osa võtsid!