05. veebruaril 2013.a. toimus järjekordne „Baltic Grassland Beef-i“ proovitapmine. Sedakorda oli tapa- ja lõikamisteenuse tegijaks  UAB „Agaras“ Leedus.

Proovitapmise käigus töödeldi 49 veist. Loomad olid varutud Eestist ja Leedust.

Statistika: 24%  mullikat; 76% pulli. Lihakuskategooriad: 29 % – O; 57% – R; 14% – U; Rasvasuskategooriad 8% – 1; 45% – 2; 44% – 3; 2%- 4; : Keskmine rümba kaal 276,63 kg.

 

Võrreldes projekti poolt eesmärgiks seatud nõudeid rümpadele ja saadud tapatulemusi siis

45% rümpadest vastasid ettenähtud nõuetele s.o. lihakus minimaalselt O klass, rasvasus – 2, 3 või 4, rümba kaal 260-320 kg. Neljal rümbal oli lihakus 1, kuuel rümbal jäi kaal vahemikku 320-330 kg ja kaheksateistkümnel loomal vahemikku 225- 260 kg.

 

„Baltic Grassland Beef“  projekti poolt jälgisid kogu protsessi alates loomade transpordist tapamajja kuni konditustatud lihatükkide pakendamiseni Cornelia Gessner Bentz – GVFI International AG kvaliteedijuht (www.gvfi.ch), Nicky Berger –  Bell Schweiz AG jahutatud liha kvaliteedijuht (www.bell.ch), Rolf Rothenbühler  – Bell Schweiz AG lihalõikusosakonna juhataja ja Hans Ziswiler Vianco AG asedirektor (www.vianco.ch).

 

Vaatluse tulemusena koostati raport, milles anti väga positiivne hinnang loomade heaolu nõuete täitmisele, tapaliini tööle, hügieeninõuete täitmisele, personali professionaalsusele, protsessi jälgitavusele ja dokumenteerimisele jpm.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et iga järgnev proovitapmine on andnud eelnevast parema tulemuse. Märgiks ka ära, et 100%  mullikarümpadest täitsid vajaliku rasvasusenõude (minimaalne “2“). Kõnealune fakt annab kinnitust teooriale, et sama söödabaasi juures on mullikate (härgade) puhul lihtsam tagada vajalik rasvasusklass .

 

Järgmine „Baltic Grassland Beef-i“ proovitapmine on planeeritud märtsi algusesse.

Rohkem pilte proovitapmisest

 

Jõudu ja jaksu kõigile lihaveisekasvatajatele!

Lugupidamisega

Janek Mustmaa

Estonian-ACB- Vianco OÜ

juhataja