7. juunil 2022 kogunesid lihaveisekasvatajad Baltic Vianco kogumiskeskuse territooriumile, kus toimus lihaveisekasvatajatele suunatud õppepäev.

Päeva alustas Tanel Bulitko ettekandega “Eesti lihaveisekasvatuse positsioon- vaadates lähedalt ja kaugelt”. Tanel rääkis kuidas lihaveisekasvatusel läheb meil siin Eestis ning tõi palju näiteid meie välismaale müüdud loomadest ja tagasisidest nende kasvatajatelt.

Swissgenetics rahvusvahelise müügi juht Thomas Feitknechti ettekanne teemal “kasumlik piima- ja lihatootmine läbi jätkusuutlike geneetiliste valikute” rääkis kuidas analüüsida geneetilisi väärtusi, kuidas teha nende alusel sobivaid valikuid, embrüo siirdamisest, kui võimalusest geneetika parandamiseks ning piima ja liha tootmisest kohaliku sööda baasil.

Sanna Turu ettekanne teemal “hea välimik- tasuvam loom” oli suunatud kasvatajatele mõistmaks välimiku olulisust aretuses, ettekandes oli võrdlevaid pilte ning Sanna rääkis nende majanduslikest mõjudest. Lisaks viidi üheskoos läbi kohapeal praktiline lineaarne hindamine.

Eesti Maaülikooli Suurloomakliiniku vanemloomaarst Alar Onoper, kes on ka ise lihaveisekasvataja tuletas kasvatajatele meelde, kuidas hoida veterinaarkulud kontrolli all, Onoperi ettekanne pealkirjaga “igal lihaveisekasvatajal on pistoda alati vööl” keskendus lihaveisekarjade tänastele probleemidele, räägiti kuidas neid ennetada ning rõhutas, et õppida tuleks teiste vigadest, mitte enda.

Lõpetuseks rääkis Baltic Vianco juhtaja oma ettekandes “Baltic Grassland Beef- 11 aastat

Eesti rohumaaveise eksporti” Baltic Vianco ajaloost, läbi aegade nende tegemistest ning tänasest olukorrast.

Lisaks saadeti pidulikult pensionile Baltic Vianco šveitslasest president Ivo Wegmann, kes on aastakümnete jooksul andnud suure panuse lihaveisekasvatuse arendamisse Eestis. Ivo Wegmann on ka Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi auliige.