Tagasiside Hans Ziswileri kevadise külastuse kohta

Hans on Baltic Grassland Beef projekti Šveitsi poolne tegevjuht ja VIANCO AG juhatuse liige ning loomakasvatuse spetsialist.

Kevadel külastasime Hansuga Eestis 15 erinevat farmi, eesmärgiga näha Eesti farmerite loomi ja pidamistingimusi. Üldine pilt Eesti lihaveisekasvatusest on positiivne, kuid on ka mõningaid soovitusi tulevikuks, et loomad ja pidamistingimused mahuksid Baltic Grassland Beefi (edaspidi BGB) kaubamärgi alla.

Erinevalt teistest  vajab BGB lihaveiseid, kellel on rasva. Rasva puudus lihakehas on üldine probleem Eesti lihaveiste seas, mida näitas ka juunis korraldatud proovitapmine Valga tapamajas. Soovitus selle probleemi lahenduseks on pullide kastreerimine ning mullikate ja kastraatide eelistamine.

Alates 01.01.2015 ei saa realiseerida BGB kaudu pulle, ainult mullikaid ja kastraate.

Vestlusest Targo Pikkmetsaga, kes on mitu aastat pullide kastreerimist kasutanud, ilmnes, et parim aeg on pulle kastreerida 4,5-5,5 kuu vanuselt. Sellises vanuses on isassuguhormoon juba „tööle“ hakanud ja kastraatidest kasvavad hea lihakusklassiga loomad. Kui varasemas eas kastreerida, siis kannatab lihakusklass. Targo laseb oma pullid veterinaaril kastreerida kirurgilisel meetodil ja see maksab umbes 30 eurot loom. Pärast kastreerimist ei ole muret, et peab pulle lehmadest eraldama ja vähemalt kahte eraldi karja majandama ja vasikas saab lehma all olla 10-11 kuud.

Pidamistingimuste osas jäi Hansule kõige rohkem silma see, et loomad, keda peetakse talvel laudas, ei saa minna õue jalutama. Või kui saavadki, siis on ukse taga kohe pool meetrit muda. On täiesti loogiline, et sellisel juhul veised ei käi väljas. Loomadele meeldib väga õues olla ja päikese käes ennast soojendada, aga see plats, kus nad saaksid jalutada, peab olema mudavaba. Või on võimalus ehitada laut selliselt, et päike paistab lauta sisse nagu näiteks on selle lahendanud Aarne Tamm Linnamäelt.

Saavutamaks häid tulemusi lihaveisekasvatuses on vaja head geneetikat. Selles osas saab abi Estonian-ACB-VIANCO´lt. Koos VIANCO AG on loodud kontaktid Lääne Euroopa kasvatajatega, kes sooviksid müüa tiineid kui ka mitte tiineid mullikaid ja tõupulle. Näiteks Prantsusmaalt on pakkuda šarolee tõugu mullikaid, Austriast liha simmentali mullikaid ja Ungarist anguse tõugu mullikaid.

 

Baltic Grassland Beefi järgmised sammud:

Kolmas proovitapmine toimub 24.-25. oktoobril Leedus. 35-40 looma on eelnevalt BGB inimeste poolt välja valitud, aga lõplik valik toimub paar päeva enne tapmist.

Järgmise aasta algusest hakkavad BGB tapmised regulaarselt toimuma. Eesmärk on koguda 30-40 looma iga 1-2 kuu tagant. Šveitsipoolsed BGB projekti eestvedajad vastutavad tapmiste korraldamise ja karkassi müügi eest.

 

Lugupidamisega,

Siim Suitsmart

+372 530 19 177

siim@eav.ee