Kui veisekasvatajad jaanipäeva eelselt üritasid planeerida oma silotöid, mis jaheda kevade tõttu juba üksjagu venima kippusid jääma, siis seltskond Anguse kasvatajaid olid sellele ajale kavandanud õppereisi Šotimaa Anguse-farmidesse ja väga pikkade traditsioonidega põllumajandusnäitusele Royal Highland Show.

Tanel Bulitko foto

Kodumaal sel hetkel valitsenud lausvihmased ilmad lasid õppereisist osavõtnutel asjast täit rõõmu tunda ilma kripeldustundeta, et kodus midagi selle nelja-viie päeva jooksul tegemata jääks. Jaanuarist alates oli klubi suheldud šotlastega, et valida õppereisile kõige huvitavamad ja samas tuntud aretusfarmid, kelle kogemustest oleks meil midagi  ka õppida. Samas oli mõneti väljakutse leida farmid, mis oleks mingilgi määral oma tegevuses pisut erinevad. Kokkuvõttes võib öelda, et see õnnestus hästi. Et kavas ei oleks vaid farmikülastused, sai reisi toimumine planeeritud just 175. Royal Highland Show aastapäevale ja lisaks sai programmi otsitud UK-s väga tavapärane, meil aga pigem eriline nähtus – lihuniku pood e lihakarn.

Aberdiin-anguse klubi on Eestis veel suhteliselt värske kasvatajate kogukond. Samas seltskond, kes koos käib, on väga meeldiv ja uued tulijad on alati oodatud olnud, ka teiste tõugude esindajate poolt.  Ka Šotimaal saime kõikjal, kuhu sel korral jõudsime minna, väga sooja vastuvõtu osaliseks.