4-8. augustil käis Eesti Aberdiin-anguse klubi  õppereisil Rootsis. Sõideti Strömsundi, Stokholmist ca 600 km põhja poole.  Šotimaalt olid esinema kutsutud Dunlouise Aberdeen Anguse far

 

mist Geordie ja Julia Soutar, kes tegid põhjaliku ülevaate algupäraste aberdiin-anguse aretusliinide välimikuomadustest. Lisaks rääkis Geordie koos praktiliste nõuannetega söötmisest ja pidamistingimustest enda farmis.

Parasitoloogiast tegi ettekande Maria Torsein, Rootsi Loomatervishoiu Organisatsioonist. Põhjalikult võeti läbi nii sise- kui välisparasiidid, nende areng looma organismis ja võimalik kahju, mida nad loomale tekitavad. Maria selgitas üksikasjalikult ka seda kuidas parasiite on võimalik vältida ja tõrjuda.

Päev jätkus Yxskaftkäleni Aberdiin-anguse aretusfarmiga tutvudes. Peremees Graham Kent näitas karja paremaid ja huvitavamaid loomi, müüki tulevaid lehmikuid ja rääkis

farmi aretuspõhimõtetest. Perenaine Elisabeth Andersson jagas lahkelt oma teadmisi loomade õpetamisel. Tutvuti ka farmi loomade kogumissüsteemi ja pidamismeetoditega ja näidati tehnikaparki.

Päeva lõpetas pererahva organiseeritud ühine õhtusöök küla rahvamajas. Selleks oli kohale kutsutud spetsiaalne kokk, kes valmistas Yxskaftkäleni Aberdiin-anguse Farmist pärit lihaveiselihast hõrgutava õhtusöögi.
Järgmisel päeva hommikupoolikul külastati kohalikku tapamaja – Jämtlandsgarden. Huvitav fakt selle ettevõtte kohta oli, et 90% tapamaja  juhatuse liikmetest moodustavad talunikud. Tapamaja juhataja Thomas Berglund tutvustas meile üksikasjalikult tapamaja töö etappe ning rääkis kvaliteetse liha müümisest otse kliendile ja jaekaubandusettevõtetele. Reisiseltskond võttis seda kui harukordselt head võimalust näha detailselt, kuidas tapamajas töö käib.
Õppereisist osavõtjad: Tanel-Taavi Bulitko, Reet Toi, Ivar Baumann ja Maarja Maksimov, Jane Mättik, Sanna Turu, Selgur Sepp ning Raivo Võidula.
Täname võõrustajaid Graham Kent ja Elisabeth Andersson, suurepäraseid lektoreid ja loomulikult Ivar Baumanni ning Maarja Maksimovi õppereisi korraldamise eest!