MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Selts rakendas aastal 2021 projekti: MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” taotluste rahuldamine ning toetuse määramine. Toetuse määramise otsus nr 13-6/20/573 on tehtud 04.12.2020. Viitenumber 616420790042.

Projektis läbi viidud tegevused: osalemine Tõuloom üritusel ja Avatud talude päeval.

MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate selts nägi projekti kirjutades ette, et osaletakse 2021 aastal Maamessil, Luige maaelu näituslaadal ja Tõuloom näitusel ning propageeritakse seal lihaveiseliha ning tooteid. Paraku jäid 2 esimest nendest üritustest COVID tõttu ära ning Tõulooma üritus viidi läbi tugevate piirangutega.
Seltsi poolt tehti muudatustaotlus, et planeeritud üritused asendatakse osalemisega Avatud talude päeval. FIE Jane Mättik Kuusiku talu osales 24-25.07.21 toimunud Avatud talude päeval ning kahe päeva jooksul tutvustati külastajatele talu tegevusi ja lihaveisekasvatust. Kohapeal oli kokk, kes pakkus lihaveiselihast valmistatud toitu ning nii liha kui erinevaid tooteid müüdi kaasa soovijatele.