Breed clubs

Tõuklubi põhiülesanne on koondada lihaveisekasvatajaid, kes tunnevad rohkem poolehoidu ja huvi just ühe tõu suhtes. See ei tähenda muidugi, et karjas ei võiks teisi tõugusi olla. Oluline ei ole ka, kui palju on loomi karjas või kas kasvatatakse puhtõulisi või ristandeid. Tähtis on infovahetus ja omavaheline suhtlemine. Klubide tegevus toimub Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi siseselt.

14. veebruaril 2013 loodi Herefordiklubi; kontakt marguskeldo@gmail.com
3. aprillil 2013 loodi Šaroleeklubi: kontakt chklubi@gmail.com
28. mail 2013 loodi Limusiiniklubi   http://limusiiniklubi.blogspot.com/
06. detsembril 2013 loodi Aberdiin Anguse klubi  http://www.anguseklubi.org/