Ürituste kalender 2022

10.-14. jaanuar – Maaülikooli koolitus "Veiste kunstlik seemendamine I osa"
17.-21. jaanuar – Maaülikooli koolitus "Veiste kunstlik seemendamine II osa"

01. veebruar – Järvamaa Kutsehariduskeskuse "Lihaveisekasvatuse alused (56 tundi)"
21. veebruar - Järvamaa Kutsehariduskeskuse "Veise sõra tervishoid ja värkimine (52 tundi)"

01. märts - EPKK Keskkonnafoorum 2022: Rohepööre põllumajanduses ja selle jätkusuutlik rahastamine
2.- 3. märts - Terve loom ja tervislik toit 2022
24. märts – Maaülikooli koolitus "Veiste sigimisprobleemid"
30. märts – Maaülikooli infopäev veebis "Veiste vaktsineerimine"
31. märts - EPKK infopäev "Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud"

01. aprill - ELKS üldkoosolek
05. aprill – Maaülikooli koolitus "Veiste poegimisprobleemid"
07. aprill - ETKÜ katsepullide hindamiskonkurss, hindajaks PJ Budler USAst Texasest
08. aprill - EPKK Aretuskonverents 2022
29. aprill – Maaülikooli veebikoolitus "Vasika tervis, käitumine ja heaolu"
29. aprill - ETKÜ katsepullide veebioksjon

6.-8. mai - Luige Maaelu Näituslaat

1.-2. juuli - ELKS suvepäevad, Uueda puhkekeskuses
7.-18. juuli - Šarolee maailmakongress Suurbritannias
23.- 24. juuli - Avatud talude päev

03. september - Tõuloom 2022
16. september - EPKK infopäev "Kvaliteetse liha tootmine alates lihaveiste söötmisest ja aretusest" 

04.- 07. oktoober Euroopa Herefordi Konverents, Prantsusmaal 
12.- 13. oktoober Eesti põllumajanduse aastanäitus 2022: EPA2022

10. november - EPKK Lihafoorum 2022