Küsimustik lihaveisekasvatajatele

Email again:
8. Kas teie arvates peaks Eestis toimuma geneetiline hindamine lihatõugu veistele (näiteks võõrutusindeks, poegimiskergus vms)?
10. Kas teie arvates peaks Eestis toimuma lihatõugu ammlehmade ja sugupullide lineaarne hindamine?