Lp. lihaveisekasvatajad,


Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi infopäevad 2019.a. toimuvad järgmiselt:


21.01.2019 ETKÜ saalis Keavas Raplamaal     Vajalik eelregistreerimine kuni 17.01.19

25.01.2019 ETKÜ kontoris Märjal Tartumaal     Vajalik eelregistreerimine kuni 22.01.19

05.02.2019 Kõljala rahvamajas Kõljala külas Saaremaal   Vajalik eelregistreerimine kuni 31.01.19


Vajalik eelregistreerimine sellel lingil.

Kiirematele registreerujatele ELKS kalendrid!
Eelregistreerimine kindlustab ka lõunasöögi!

Infopäevad on ELKS liikmetele tasuta, mitteliikmetele 10€ (maksta saab kohapeal sularahas).


Infopäeva ajakava:
 

9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 10.15 Seltsi infominutid
10.15 - 11.00 „Bioohutus veisekasvatuses- ühtse juhismaterjali väljatöötamise kavatsus
sektorile. Riiklike loomatauditõrje programmide rakendusmeetmed 2019. aastal.
Nõuded veiste ekspordile.“ Harles Kaup Veterinaar- ja Toiduametist
11.00 - 12.00 Farm-In teenused täna ja tulevikus, Farm –In esindaja
12.00 - 13.00 Keskkonnanõuded lihaveisekasvatuses,
Airi Külvet ELKS juhatusest ja Timo Kangur Keskkonnaministeeriumist

13.00 - 13.30 lõuna

13.30 - 14.30 Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda põllumeeste ja – sh. lihaveise –
kasvatajate esindajana – mis tehtud, mis teoksil, Vahur Tõnissoo EPKK juhatuse liige
14.30 - 15.00 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll lihaveisekasvatajate teenistuses,
Kaivo Ilves, EPJ juhataja
15.00 - 16.00 Jõudluskontroll lihaveisekasvatuses – miks ja kellele? Tõnu Põlluäär, ETKÜ Tõuraamatu ja aretusosakonna juhataja
16.00 - 17.00 Olukord veiste müügiturul
Janek Mustmaa Baltic – Vianco OÜ-st
Rando Treimuth Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistust
Tanel-Taavi Bulitko ETKÜ-st 
Airi Külvet Liivimaa Lihaveis MTÜ-st