Eesti Lihaveisekasvatajate Selts võtab tööle

TEGEVJUHI


Ametikoha põhieesmärk on juhtida seltsi tegevust koostöös Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse 
ja üldkoosolekuga.

Tegevjuhi põhiülesanded ja töökohustused 

1. Suhtleb seltsi liikmetega ja hoiab liikmete nimekirja ajakohasena. 

2. Aitab juhatusel koostada protokolle, ametlikke pöördumisi, lepinguid, akte jne. 

3. Kirjutab, tõlgib ja refereerib lihaveiseteemalisi artikleid ajalehtedele, ajakirjadele, brošüüridele. 

4. Esindab seltsi ja esineb lihaveistega seotud üritustel, konverentsidel, seminaridel nii Eestis kui ka välismaal. 

5. Aitab seltsi juhatusel korraldada seltsi üldkoosolekuid, info-, õppe- ja suvepäevi, 
lihaveiseid propageerivaid üritusi, õppereise. 

6. Teeb lihaveisealast teavitustööd: korraldab osalemist näitustel ja konkurssidel. 

7. Teeb koostööd Eesti riigiasutuste, põllumajanduslike kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste 
ning teiste koostööpartneritega. 

8. Suhtleb lihaveistega tegelevate organisatsioonidega, loob ja vahetab kontakte Eesti lihaveisekasvatajate huve silmas pidades. 
9. Täiendab ja uuendab seltsi kodulehte, hoides seda päevakohasena.
10. Aitab seltsil välja töötada seltsi ja lihaveisetõuge tutvustavat atribuutikat.

11. Kirjutab või aitab kirjutada projekte seltsi tegevuste rahastamiseks. 

12. Propageerib jõudluskontrolli vajalikkust ja head tava lihaveisekasvatuses.

Nõudmised kandidaadile
- Sul on vähemalt kõrgharidus, soovitavalt loomakasvatuses, ja praktiline töökogemus
veisekasvatuses.
- Valdad C1 tasemel eesti keelt, B1 tasemel inglise keelt ja soovitatavalt vähemalt  A1 tasemel vene keelt.
- Sul on avalikkuse ees esinemise oskus ja kogemus, oled hea suhtleja, kiire õppija.

- Oskad kirjutada projekte, aruandeid ja lepinguid ning suhelda meediaga, oled 
dokumentide vormistamisel korrektne ja täpne. 
- Sul on B-kategooria juhiluba ja hea arvutikasutusoskus (sh MS Office).
Ettevõte pakub
- huvitavat ja mitmekülgset töökeskkonda, arendavat ja põnevat tööd, palju suhtlemisvõimalust nii Eestis kui ka välismaal.

Konkursil osalemiseks palun saata motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia, palgasoov hiljemalt 24. oktoobriks 2019 e-postile eesti.lihaveis@gmail.com.
Väljavalitud kandidaatidega võtame ühendust.